Kultura e ndërmarrjes

Slogani i kompanisë: Krijimi i një të ardhme më të mirë

Shpirti i korporatës

I sinqertë, praktik, profesional, punë ekipore, aspiruese dhe inovative 

Vizioni i korporatës

Për të qenë partneri i preferuar në Kinë për prodhuesit kryesorë të valvulave me top në mbarë botën përmes ofrimit të pjesëve të valvulave me cilësi të lartë dhe shërbimit pas shitjes. 

Udhëzime për cilësinë e korporatës

Përmbushja e pritjeve të klientëve dhe ndjekja e defektit zero përmes përmirësimit të vazhdueshëm.

Misioni i korporatave

01

Për të siguruar që produkti ynë të jetë në përputhje me kontrollet e sigurimit të cilësisë. 

02

Të ofrojë shërbim të personalizuar dhe të përpiqet të bëhet zgjedhja e parë e klientëve

03

Të krijojë një mjedis të mirë pune dhe të maksimizojë vlerat e punonjësve.

04

Për të siguruar shpërndarjen në kohë të produkteve dhe cilësinë e pritur të secilës furnizim.